Spare Tail

For KOTETSU

No. 205 Smoke
#1 Smoke
No.206 Yellow
#2 Yellow

For MASAMUME

#1  Red
#1 Red
#2  Pearl White
#2 Pearl White
#3  Smoke
#3 Smoke